Цени и Пакети .

Без договор
Със договор
Икономичен
*15лв.
Български - 75Mbps
Международен - 75Mbps
Договор - Няма
Инсталация - 15лв
Силвър
*20лв.
Български - 100Mbps
Международен - 100Mbps
Договор - Няма
Инсталация - 15лв
Голд
*25лв.
Български - 200Mbps
Международен - 200Mbps
Договор - Няма
Инсталация - 15лв
Икономичен договор
*15лв.
Български - 75Mbps
Международен - 75Mbps
Договор - Няма
Силвър + договор
*20лв.
Български - 100Mbps
Международен - 100Mbps
Договор - Няма
Голд + договор
*25лв.
Български - 200Mbps
Международен - 200Mbps
Договор - Няма
Без договор
Със договор
Икономичен
*35лв.
Български - 300Mbps
Международен - 300Mbps
Договор - Няма
Инсталация - 15лв
Силвър
*70лв.
Български - 500Mbps
Международен - 500Mbps
Договор - Няма
Инсталация - 15лв
Голд
*100лв.
Български - 1GBit
Международен - 1GBit
Договор - Няма
Инсталация - 15лв
Икономичен договор
*35лв.
Български - 300Mbps
Международен - 300Mbps
Договор - Няма
Силвър + договор
*70лв.
Български - 500Mbps
Международен - 500Mbps
Договор - Няма
Голд + договор
*100лв.
Български - 1GBit
Международен - 1GBit
Договор - Няма