качество без компромис

RADOMIR NET

Радомир нет се специализира в структурното окабеляване и предоставянето на достъп до Интернет за физически лица, корпоративни клиенти и обществени институции. За кратко време фирмата се превърна в лидер сред доставчиците на кабелен и безжичен Интернет за територията на гр. Радомир.

Основен приоритет е удовлетворяването на нуждите на клиентите чрез предлагане на адаптивни решения, задоволяващи изискванията им за качествена съвременна комуникация.

Радомир нет има за цел да предостави на клиентите си качествена алтернатива за достъп до Интернет на възможно най-ниска цена.

100%

Покритие

на гр.Радомир и кв.Върба

500+

Клиента

Защото качеството за нас е приоритет
image
image